Ozon Tedavisi Nedir ?

Ozon tedavisi, ozon gazı kullanan tıbbi uygulamaları ifade eder.

Ozon gazı bir oksijen türüdür. Bu renksiz gaz, üç oksijen atomundan oluşur. Üst atmosferde ozon gazı tabakası, dünyayı güneşin UV radyasyonundan korur. Ancak zemin seviyesinde ozon ” zararlı bir hava kirleticisi ” dir.

Ozon gazı solunduğunda zararlıdır. Akciğer ve boğaz tahrişine, öksürüğe ve astım semptomlarının kötüleşmesine yol açar . Yüksek düzeyde maruz kalma akciğer hasarına neden olabilir ve ölümcül olabilir.

Bununla birlikte, bazı araştırmacılar ozonun tıbbi bağlamlarda aşağıdaki tedavi edici etkileri olabileceğine inanmaktadır.

  • Artrittedavisi
  • HIV gibi viral hastalıklarla mücadele
  • Dezenfekte yaralar
  • Bağışıklık sistemini aktive etmek
  • İskemik kalp hastalığının tedavisi
  • Maküler dejenerasyonu tedavi etmek
  • Kanser tedavisi
  • Solunum bozuklukları
  • Şeker hastalığı

Ayrıca dönemin pandemisine sebep olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı olarak da kullanılabileceği savunulmaktadır. Yapılan bir araştırma, SOC (standard of care) ile uygulandığında ozon tedavisinin, yalnızca SOC alan hastalara kıyasla, hafif ila orta derecede COVID-19 hastalarında virüsün klinik iyileşme süresini, ölüm oranını veya temizlenme süresini önemli ölçüde iyileştirdiğini bulmuştur.

Ozonun COVID 19’daki bu etkinliği, sitokin modülasyonuna,  virüslerin doğrudan veya dolaylı oksidasyonuna, hücresel ve hümoral yanıtların uyarılmasına bağlanabilmektedir.

Ozon Tedavisinin bu yararlarını savunan makalelere ulaşmak isteyenler yazının en sonuna bakabilir.

Tedavi Nasıl Olur?

Doğrudan dokuya : Bir ekstremite sorunu veya yara için ozon tedavisi görüyorsanız, ozon gazı büyük olasılıkla doğrudan etkilenen vücut kısmının dokusuna uygulanacaktır. Gaz koruyucu bir örtü içinde verilir.

Damardan : HIV gibi içsel bozuklukları tedavi etmek için ozon gazı genellikle sizden alınan kanda çözülür. Daha sonra, çözünmüş gaz içeren kan bir IV yoluyla size geri enjekte edilir. İntravenöz kullanım, hava kabarcıkları oluşumu yoluyla bir emboliye neden olma riskini taşıyabilir. Kan ile ozon tedavisi uygulanacaksa, bir gece önceden bol uyuyarak ve o gün sağlıklı bir kahvaltı yaparak kan alımına hazırlanılmalıdır. Ayrıca bol su içildiğinden emin olunmalıdır.

Kas içine : Ozon tedavisi, kas içi enjeksiyon olarak da mevcuttur. Bu enjeksiyon için, ozon gazı genellikle uygulamadan önce oksijenle karıştırılır.

Yan etkiler

Ozon gazı, ağız, burun veya gözlere girerse yanabilir ve öksürük, mide bulantısı, kusma veya baş ağrısına neden olabilir. Daha şiddetli maruziyet solunum komplikasyonlarına neden olabilir.

Ozon tedavisi gören kişiler bazen Herxheimer reaksiyonunu yaşarlar. Bu, bireyin grip benzeri semptomlara sahip olmasına ve kısa vadede daha kötü hissetmesine neden olabilir.

Bazı ozon tedavisi prosedürleri vücuda gaz üflemeyi içerir. Birisi rektum yoluyla ozon tedavisi alırsa, rahatsızlık, kramp ve gaz geçirme ihtiyacı hissedebilir. Bu yan etkiler geçicidir.

Sonuç olarak, ozon tedavisi için yapılan araştırmalar, birçok sonuç umut verici olsa da, karışık sonuçlar göstermektedir. Ozon gazı insanlar için toksiktir ve ozon tedavisinin güvenliği konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Bu nedenle resmi kuruluşlar şu anda kullanımını desteklememektedir.

2019’da Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ozon tedavisi kullanımına karşı uyarıda bulunmuştur. Bunun nedeni, tıbbi kullanım için etkili veya güvenli olduğu sonucuna varacak yeterli kanıt olmamasıdır.

Makaleler:

Covid-19’a etkisi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7758022/

https://www.researchgate.net/profile/Emma-Borrelli/publication/267835619_An_integrative_approach_in_the_treatment_of_chronic_obstructive_pulmonary_disease_The_role_of_the_ozone_therapy/links/545b38fe0cf2c16efbbbeefd/An-integrative-approach-in-the-treatment-of-chronic-obstructive-pulmonary-disease-The-role-of-the-ozone-therapy.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcp.26044

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871402118305496

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26031822/

https://ojs.uv.es/index.php/JO3T/article/view/11458/pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6178642/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312702/

Yorum ekle

Sosyal Medya Hesaplarımız