Neden Bütün Hayvanlar Evcilleştirilemez?

Evcilleştirilmiş hayvanlar, insanlarla birlikte yaşamak için nesiller boyunca seçici olarak yetiştirilmiş ve genetik olarak uyarlanmış hayvanlardır. Arzu edilen özellikleri sergileyen bireyler yetiştirilmek üzere seçilir ve bu arzu edilen özellikler daha sonra gelecek nesillere aktarılır. Vahşi atalarından veya kuzenlerinden genetik olarak farklıdırlar.

Hayvan evcilleştirmesi üç ana gruba ayrılır: arkadaşlık için evcilleştirilen hayvanlar (köpekler ve kediler), yiyecek için yetiştirilen hayvanlar (koyun, inek, domuz, hindi vb.) ve çalışan veya yük hayvanları (atlar, eşekler, develer).

Kurtlar, 33.000 ila 11.000 yıl önce evcilleştirilen ilk hayvandır. Evcilleştirilmiş köpeklerden sonra, birçok kültürde yiyecek aramadan çiftçiliğe yaygın bir geçişle aynı zamana denk gelen çiftlik hayvanlarının evcilleştirilmesi gelmiştir.

Herhangi bir şeyi evcilleştirmek teorik olarak mümkün olsa da, içerdiği zorluğun derin tarihsel etkisi olabilir. Herhangi bir hayvanı evcilleştirmek, birden fazla insan neslini kapsayan ortak bir çaba gerektirir ve özellikle büyük memeliler genellikle tehlikelidir ve üremeleri yavaştır.

Evrimci fizyolog ve coğrafyacı Jared Diamond’ın ünlü “Guns, Germs and Steel” adlı kitabına (Norton, 1997) göre, hayvanların evcilleşmek için karşılaması gereken altı kriter vardır;

Birincisi, evcil hayvanlar seçici yiyiciler olamaz ; hayatta kalmak için insan yerleşimlerinin içinde ve çevresinde yeterli yiyecek bulabilmeleri gerekir. İnekler ve koyunlar gibi otoburlar, otları toplayabilmeli ve fazla tahıllarımızı yiyebilmelidir. Köpekler ve kediler gibi etoburlar, insan atıkları ve artıkları ile bu lokmaların çektiği haşaratları temizlemeye istekli olmalıdır.

İkincisi, yalnızca insan ömrüne göre hızlı bir şekilde olgunluğa ulaşan hayvanlar dikkate alınmaya değerdir. Bir hayvanı, çalıştırılacak ya da kesilecek kadar büyümeden beslemek ve bakmak için çok fazla zaman harcamayı göze alamayız. Bu gereksinimin karşılanmaması, fillerin yaygın bir şekilde evcilleştirilmesini engelledi; evcilleştirilebilirler ve iyi birer emekçidirler, ancak yetişkin boyutuna ulaşmaları 15 yıl alır.

Üçüncüsü, evcilleştirilmiş türler esaret altında üremeye istekli olmalıdır. Antilop gibi üreme sırasında bölgesel olan canlılar kalabalık muhafazalarda tutulamaz. Eski Mısırlılar evcil çitaları takdir etseler de, büyük kediler ayrıntılı kur ritüelleri olmadan (uzun mesafelerde birlikte koşmak dahil) üremeyeceklerdir. Bu yüzden asla evcilleştirilmeyi başaramamışlardır.

Dördüncüsü, evcilleştirilmiş hayvanlar doğası gereği uysal olmalıdır. Örneğin, inek ve koyun genellikle uysaldır, ancak  Afrika mandası ve Amerikan bizonu hem öngörülemez hem de insanlar için son derece tehlikelidir, bu nedenle ilk iki tür yaygın bir şekilde evcilleştirilmeyi başarmışken, ikinci çift başaramamıştır. Benzer şekilde, zebra, atla yakından ilişkili olmasına rağmen, tipik olarak çok daha saldırgandır ve bu, zebraların neden yalnızca nadir durumlarda evcilleştirildiğini açıklayabilir. (Bazı evrimci biyologlar uysallığı evcilleştirmenin bir kriteri olarak görmezler, çünkü birçok evcil hayvan kurttan gelen köpek gibi çok saldırgan türlerden türetilmiştir.)

Beşincisi, evcil hayvanlar irkildiklerinde panikleme ve kaçma konusunda güçlü bir eğilime sahip olamazlar. Bu, uçarı mizaçlara ve yüksek çitlerden kaçmalarını sağlayan güçlü bir sıçramaya sahip olan çoğu geyik ve ceylan türünü dışlar. Koyunlar, panik içinde olmalarına rağmen, aynı zamanda, gergin olduklarında birbirlerine yakın durmalarına neden olan bir sürü içgüdüsüne sahiptir. Bu, sürülebilecekleri anlamına gelir.

Son olarak, kedi hariç, tüm büyük evcil hayvanlar, güçlü liderliğin egemen olduğu bir sosyal hiyerarşiye uyar. Bu, insan bakıcılarını sürü lideri olarak tanımaları için onları kolayca değiştirmemize izin verir.

Yorum ekle

Sosyal Medya Hesaplarımız