Doğrudan Mesaneye Uygulanan Aşı İdrar Yolu Enfeksiyonuna Neden Olan Bakterileri Yok Edebilir

İdrar yolu enfeksiyonu (urinary tract infection (UTI)) geçirmiş olan herkes bunun ağrılı, sinir bozucu ve kalıcı olabileceğini bilir. İdrar yolu enfeksiyonları yüksek bir nüks oranına sahiptir ve öncelikle kadınları etkiler. Kadınların %50 kadarı yaşamları boyunca en az bir idrar yolu enfeksiyonu geçirir.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde patoloji, immünoloji, moleküler genetik ve mikrobiyoloji profesörü olan kıdemli yazar Soman Abraham, “İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı çeşitli aşılar klinik çalışmalarda araştırılmış olsa da, şimdiye kadar sınırlı başarı elde ettiler. Mesane enfeksiyonlarının yüksek prevalansına (Prevalans, belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, çalışma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranıdır) rağmen şu anda ABD’de kullanılabilecek etkili bir idrar yolu enfeksiyonu aşısı bulunmamaktadır. Çalışmamız, yalnızca artık mesane bakterilerini ortadan kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda gelecekteki enfeksiyonları da önleyebilen oldukça etkili bir mesane aşısı potansiyelini açıklıyor” diyor.

Fare modellerinde etkili olduğu kanıtlanan strateji, ekibin geçen yıl tespit ettiği yetersiz bir bağışıklık yanıtını yeniden programlamayı içeriyor.

Fare mesanelerine E. coli bakterisi bulaştığında , bağışıklık sisteminin hasarlı dokuyu iyileştirmek için onarım hücreleri gönderirken saldırganla savaşmak için çok az sayıda savaşçı hücresi fırlattığını gözlemlediler. Bu, bakterilerin asla tam olarak temizlenmemesine, mesanede yaşayarak tekrar saldırmasına neden olmaktadır.

Yakın zamanda immünoloji bölümünden doktorasını kazanan baş yazar Jianxuan Wu, “Yeni aşı stratejisi, mesaneye saldıran bakterilerle daha etkili bir şekilde savaşmayı ‘öğretmeye’ çalışıyor. Aşının doğrudan bakterilerin bulunduğu mesaneye uygulanmasıyla, yüksek etkili aşı antijeni, bakteriyel temizleme hücrelerinin toplanmasını hızlandırdığı bilinen bir adjuvanla (adjuvan, belirli ilaçların etkililiğini veya gücünü arttırmak için kullanılan bir ilaç veya başka bir madde veya maddelerin bir kombinasyonudur) birlikte geleneksel kas içi aşılamadan daha iyi performans gösterdi” diyor.

Araştırmacıların bildirdiğine göre mesanesi aşılanmış fareler, E. coli’yi enfekte ederek etkili bir şekilde savaştı ve tüm mesane bakterilerini ortadan kaldırdı; bu da, uygulama bölgesinin bir aşının etkinliğini belirlemede önemli bir faktör olabileceğini düşündürdü.

“Bu bulgular bizi cesaretlendiriyor ve aşının münferit bileşenlerinin daha önce insan kullanımı için güvenli olduğu gösterildiğinden, bu bulguları doğrulamak için klinik çalışmalar nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir”

Ulusal Sağlık Enstitüleri çalışmayı finanse etti.

https://www.pnas.org/content/118/10/e2026461118

Yorum ekle

Sosyal Medya Hesaplarımız