Bilim İnsanları, Yarı İnsan Yarı Maymun Embriyolar Ürettiler

Bilim insanları, insanlarda organ nakli ihtiyacını giderebilmek için yeni bir çalışmaya imza attılar. 15 Nisan’ da CELL dergisinde yayınlanan makaleye göre, araştırmacılar laboratuvar ortamında insan-maymun melezi embriyolar ürettiler. Etik tartışmalara neden olan bu çalışmada amaç, organ nakilleri için yeni olanaklar geliştirmek.

Yayınlanan makaleye göre bilim insanları, iki türün bir araya getirildiği bir melez canlı olan kimera embriyolar oluşturmayı başarmış durumdalar. Çalışmanın etik ve yasal tartışmalara konu olmasının nedeni ise bu kimera embriyonun insan ve maymun melezi olması.

Bilim insanları önceki yıllarda da laboratuvarda, insanlardaki organ nakli ihtiyacını karşılamak için, insan ile uyumlu yapay organlar üretmişlerdi. Ancak bu organların bir canlıda üretilerek kullanımının amaçlanması fikri oldukça yeni ve etik tartışmalara açık.

Aslında insan-maymun kimera embriyoları bu amaçla üretilen ilk embriyolar değil. Daha önceki yıllarda bilim insanları benzer çalışmalar gerçekleştirdiler.

Bu çalışmalarda insan kök hücreleri domuzlarda ve farelerde kullanılmıştı. Ancak insanlar ile oluşan bu canlılara arasındaki çok büyük genetik farklılıklardan dolayı doku entegrasyonu gerçekleştirilemedi. Bu çalışma ise maymunlar ile insanların oldukça benzer genetik yapıları göz önüne alınarak gerçekleştirildi. Laboratuvarda cynomolgus maymun embriyolarında insan pluripotent kök hücreleri (hPSC’ler) kullanıldı ve insan hücreleri ile beklenenden daha iyi bütünleştiği görüldü.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, “İnsan pluripotent kök hücreleri (hPSC’ler) ile türler arası kimera oluşumu, hPSC pluripotensini in vivo değerlendirmek için gerekli bir alternatifi temsil eder ve transplantasyon için organ ve doku üretimi dahil olmak üzere çeşitli rejeneratif tıp uygulamaları için umut verici bir strateji oluşturabilir. Ayrıca, kimerik embriyolar içindeki insan ve maymun hücrelerinin benzersiz gelişim yörüngelerini şekillendirmeye yardımcı olabilecek, türler arası karışmanın altında yatan sinyal olaylarını da ortaya çıkardık. Bu sonuçlar, erken insan gelişimini ve primat evrimini daha iyi anlamaya ve evrimsel olarak uzak türlerde insan kimerizmini iyileştirmek için yeni stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilir.” diyorlar.

Çalışma hakkında etik ve yasal tartışmalar hala devam etmekte. Çalışmaya dahil olmayan bilim insanları ise, deneyin sonucunda maymunun insana benzeyen özelliklere sahip olabileceğini belirterek araştırmanın ahlaki olarak sorunlu olduğunu öne sürdü.

Yorum ekle

Sosyal Medya Hesaplarımız